NL FR EN

+ 32 (0)2 267.21.70 office@mdwlaw.be

Incasso

Tips

Een succesvol debiteurenbeheer is in de eerste plaats een zaak van zorgvuldige administratie.

DEWISPELAERE advocaten geeft U hierbij een aantal tips:

  1. Zorg dat U bij aanvang van de handelsrelaties goede afspraken maakt met Uw cliënten en dat U de gemaakte afspraken op duidelijk en ondubbelzinnig wijze op papier zet (offertes, overeenkomsten,…) zodat bij latere eventuele betwistingen kan teruggegrepen worden naar de gemaakte afspraken. Partijen maken er bij aanvang van hun handelsrelaties geen probleem van om hun afspraken op papier te zetten.
  2. Indien U zich vragen stelt over de solvabiliteit van een nieuwe of bestaande cliënt met wie U op het punt staat een belangrijk contract af te sluiten is het meer dan aangewezen om de solvabiliteit van de cliënt op voorhand te screenen. Er bestaan hiertoe verschillende kanalen.
  3. Indien er mondelinge afspraken worden gemaakt, stuurt U nadien best een bevestigingsmail zodat U later een geschreven bewijs heeft van de gemaakte afspraken.
  4. Houd de gevoerde schriftelijke correspondentie bij en communiceer met Uw cliënt steeds op schriftelijke wijze indien er zich problemen voordoen. In een latere juridische procedure zal de rechter geen waarde hechten aan telefoongesprekken.
  5. Werk een vast stappenplan uit wanneer Uw cliënt de facturen niet op vervaldag betaalt. Speel hierbij kort op de bal. Zij die het luidst roepen zullen het eerst betaald worden. Het heeft weinig zin om 3 ingebrekestellingen te sturen alvorens het dossier uit te besteden. DEWISPELAERE adviseert U graag bij het uitwerken van dit stappenplan.
  6. Indien een afbetalingsplan overeengekomen wordt, waak er dan over dat dit stipt wordt nageleefd. Veel debiteuren komen steeds weer opnieuw met nieuwe loze betalingsbeloften. Ondertussen wordt kostbare tijd verloren en zijn de andere schuldeisers van Uw cliënt al verdere juridische stappen aan het ondernemen. U zal dan later achter het net vissen.
  7. Op een bepaald ogenblik moet U als schuldeiser durven Uw commerciële belangen aan de kant te schuiven en juridische stappen ondernemen. Het heeft geen zin om cliënten te hebben die Uw facturen niet betalen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onderneming in financiële moeilijkheden geraakt naar aanleiding van de wanbetaling van haar cliënteel. Bovendien: een cliënt die niet meer betaalt zal in de meeste gevallen geen verder contact zoeken met zijn schuldeiser.
 

Adres Brussel

Oude Mechelsestraat 165
1853 Strombeek-Bever
(Brussel) België

Adres Gent

Rijvisschestraat 124
9052 Gent

BTW: BE 0535.707.739

 

Derdenrekening

KBC derden:
BE14 7341 7900 1583

BIC: KREDBEBB

Telefoon/Fax Brussel

Tel.: +32 (0)2 267 21 70
Fax: +32 (0)2.267.30.91

Telefoon Gent

Tel.: +32 (0)9 248 13 85

 

Mail

office@mdwlaw.be

Copyright 2016 Dewispelaere Advocaten - Algemene voorwaarden clienteel - sitemap - Contact - Webdesign by ozalith.be